BatchFlowGenerelt

Generelt

Vinduer

BatchFlow er delt op i 5 skalerbare vinduer.


Hvert vindue kan gøres større eller mindre, afhængig af hvilke informationer man ønsker og hvor stor ens skærm er, ved at trække i de blå kanter mellem hvert vindue.

Vinduesbredderne bliver automatisk gemt når man skifter mappe. 1. Viser alle de mapper man har adgang til i BatchFlow, samt hvor mange dokumenter der ligger i hver mappe. Afhængig af ens rettigheder kan det være at man kan se flere eller færre mapper end andre brugere. Normalt giver administrator- og bogholdergrupperne adgang til alle mapper i BatchFlow.
  Læs mere om mapper her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1660977159

 2. Indeholder forskellige faner.


  Felter viser alle fakturaens hovedfelter / stamdata, som fx fakturanummer, beløb, mm. Afhængig af mappen man befinder sig i, kan disse felter være redigerbare eller skrivebeskyttede.
  Historik viser alle hændelser på en faktura fra den bliver modtaget i BatchFlow til den bliver eksporteret.
  Noter viser alle noter på fakturaen, samt man kan oprette nye noter.
  Flow og Ejere viser information om hvor længe fakturaen har ligget hos en specifik bruger og om flowet fakturaen befinder sig i.
  Filer viser alle vedhæftede bilag, samt man kan tilføje nye vedhæftninger.

 3. Viser alle dokumenter i den pågældende mappe.

 4. Her kan man se selve bilaget og tilhørende vedhæftninger.

 5. Konteringsvinduet indeholder konteringslinjerne.
  Hvis man bruger kørselsafregning eller varefakturaer vil der være separate faner til at vise kørsel i kilometer og varelinjer


  Læs mere om kontering her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1661665281