Klient

[ 1 Fakturatype ] [ 2 Mapper ] [ 3 Flow ] [ 4 Indkøbskreditorer ]

Når man bruger match-modulet i BatchFlow, får man adgang til nogle flere felter, mapper et nyt interface og tilhørende grupper til rettigheder.

Fakturatype

En faktura vil have forskellige “flows” afhængig af om det er en kreditorfaktura eller en varefaktura. Når en faktura ankommer i BatchFlow vil den enten automatisk bliver markeret som en varefaktura på grund af mail-adressen den er sendt til, eller ved at indkøbsordrenummeret matcher et aktiv indkøb i ERP systemet.

Det vil altid være muligt at skifte dokumenttypen på en faktura:

 

Når det er en varefaktura åbnes fanen varelinjer i stedet for kontering automatisk:

 

Mapper

Der findes en række mapper som viser hvor langt en faktura er i match-processen, så man kan danne sig et hurtigt overblik.

Fra disse mapper vil man kunne åbne match-interfacet til at matche fakturaer via knapppen Match:


Adgang til mapperne gives som standard ved at være medlem af gruppen Indkøber.

Flow

Kontakt Futurelink for mere information.

Det vil være muligt at opsætte automatisk flow til en bruger på alle fakturaer som ikke matcher automatisk 100%.

Det kan defineres fx via reference på fakturaen eller ansvarlig/indkøber på indkøbsordren.

Som standard kan man bruge indstillingen https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1689026561/Indstillinger#Flow-til-indk%C3%B8ber til automatisk at sende delvist matchede fakturaer til medarbejderen på indkøbsordren i ERP-systemet.

Indkøbskreditorer

På kreditorkortet kan man sætte at kreditoren kun er til varefakturaer (indkøbsordrer).

Dette gør at alle fakturaer automatisk bliver sat til dokumenttypen varefaktura ved ankomst - uagtet om der findes et gyldigt indkøbsordrenummer eller ej.