Brugerprofil

Alle brugere har adgang til deres profil, og brugerens oplysninger kan kun redigeres af brugeren selv.

[ 1 Profil ] [ 2 Sprog ] [ 3 Sikkerhed ] [ 4 Out of Office ]

Her har du mulighed for at vedlige holder dine oplysninger og ændre forskellige indstillinger.

Profil

Brugerens stamoplysninger.
”E-mail” angiver den e-mail, hvor brugeren ønsker at modtage notifikationer om fx dokumenter til godkendelse. Denne ændres, hvis man ønsker at få notifikationer på en anden mail end den, der logges ind med.

Sprog

Ændrer sprog i applikationen, i BatchFlow Web og angiver sproget, du modtager e-mails på (fx ved glemt password).

Sikkerhed

Vises ikke, hvis brugerens domæne (navn@domæne.dk) benytter AD.

Opdater dit nuværende password.

Out of Office

Brug stedfortræder hvis du skal på ferie eller blevet syg.
Dine dokumenter sendt til godkendelse hos dig, vil automatisk blive videresendt til din stedfortræder. En stedfortræder kan være enten en bruger eller et flow.

Valgte bruger eller flow bliver indsat i det oprindelige godkendelsesflow. Når stedfortræderen har godkendt, vil dokumentet sendes videre i det oprindelige godkendelsesflow.
Er der valgt et flow som stedfortræder, er det først, når dette flow er endelig godkendt, at dokumentet sendes videre.

Periode

Angiv om du er væk i en begrænset (tidsinterval) eller ubegrænset periode.
Tidsintervallet angiver fra- og til-dato - begge inklusiv.

Stedfortrædere

En stedfortræder kan være enten en bruger eller et flow.

Valgte bruger eller flow bliver indsat i det oprindelige godkendelsesflow. Når stedfortræderen har godkendt, vil dokumentet sendes videre i det oprindelige godkendelsesflow.
Er der valgt et flow som stedfortræder, er det først, når dette flow er endelig godkendt, at dokumentet sendes videre.

Bruger du stedfortræder-funktionen, vil den være gældende i alle de selskaber i listen, hvor der er valgt en bruger eller et flow.
Er der ikke angivet en bruger eller et flow, vil dokumenter ikke blive videresendt i dette selskab.