Kontering


I BatchFlow kan man kontere et bilag fra konteringsvinduet under fakturaen. Som udgangspunkt matcher de værdier man kan vælge og udfylde i konteringen med Jeres ERP-system.
Dette er fx Kontoplan, dimensioner (afdeling, projekt mm.) og momskoder.

 

Det er muligt at have nogle felter obligatoriske, hvilket betyder at man ikke kan oprette en linje uden at en værdi er udfyldt. I så fald får man besked om dette. Som standard er kontonummer obligatorisk.

Oprettelse, redigering og sletning af linjer

Man skal være medlem af en gruppe der giver adgang til redigering af konteringslinjer for at kunne oprette, redigere og slette konteringslinjer.
I nogle mapper vil konteringen som standard være skrivebeskyttet (Eksporterede, Alle dokumenter)


Når man klikker på et blankt felt i konteringen begynder man automatisk at oprette en ny linje. Som man tabulerer eller klikker igennem felterne kan man udfylde diverse værdier. Når der ikke er flere felter at udfylde bliver linjen oprettet og gemt.


Man kan redigere en linje ved at klikke ind i et felt i konteringen og rette den ønskede værdi.

Man kan bruge ESC-tasten til at annullere oprettelsen af en linje eller trykke på krydset for at slette en eksisterende linje.


Man kan også oprette kontering igennem konteringsskabeloner.

Genveje og udregning

Man kan hoppe til konteringsvundet via ALT + 4 genvejen.

Som standard bliver fakturaens rest beløb indført når man opretter en ny konteringslinje. Hvis man gerne vil fordele fakturabeløbet ud på flere linjer kan man bruge BatchFlows indbyggede lommeregner.

Når man står i slutningen af et beløbsfelt, kan man skrive sin udregning, og så bliver beløbet automatisk omregnet når man klikker eller tabulerer videre til næste felt. Man kan bruge *, +, - og /

Udregning eksempel

Resultat

Udregning eksempel

Resultat

 

 

 

 

 

Tilpasning

Rækkefølgen af felter kan tilrettes ved at trække felterne til en ny plads, samt felter kan gøres større eller mindre ved at trække i kolonne-bredderne.

Man kan skjule felter ved at højreklikke på en kolonne og klikke skjul kolonne.

Du kan ikke skjule obligatoriske felter

For at få vist felter igen ved at klikke på vælg kolonner og dobbelt klikke på de felter du gerne vil have vist igen.

 

Varelinjer

Hvis man bruger varelinjer i BatchFlow vil man have adgang til fanen varelinjer i konteringsvinduet.

Som udgangspunkt vil linjerne enten være OCR-skannet fra en PDF faktura eller indlæst direkte fra en elektronisk (OIOUBL / Peppol) faktura. Hvis man har rettighed til at må redigere kontering, har man også rettighed til at må rette i varelinjerne.

Ligesom i konteringen kan man se summen af varelinjerne (baseret på linjepris) sammenlignet med nettobeløbet på fakturaen.

 

Kørsel

Bruger man kørselsregistrering i BatchFlow vil fanen kørsel også være synlig.

Disse linjer vil vise detaljerne omkring en brugers kørselsregistrering og er som standard skrivebeskyttet.
På billedet til venstre på linjen vil man kunne se selve ruten som en vedhæftning.