Gruppeadministration

I BatchFlow er alle rettigheder bundet op på rettigheder i de forskellige grupper. Grupper giver adgang til en bred vifte af funktioner og adgange. Fx:

  • Mapper

  • Knapper (Godkend, afvis, eksporter mm.)

  • Redigeringstilladelser (kontering, varelinjer)

  • Menuer (Værktøjer, Administration)

  • Dimensioner og konti (Selektiv kontering)

Standardgrupper

Som standard har BatchFlow disse grupper:

Gruppenavn

Rettigheder

Tiltænkt til

Gruppenavn

Rettigheder

Tiltænkt til

Fælles gruppe

Giver de mest normale rettigheder i BatchFlow
(Adgang til personligt arkiv mm.)

Alle

Godkendere

Giver adgang til personlig indbakke, samt giver rettighed til at man må godkende fakturaer

Godkendere

Godkendere (Konteringsredigering)

Samme rettigheder som godkender + adgang til at redigere kontering

Godkendere der skal kontere.

Bogholdere

Giver adgang til alle fakturaer, mulighed for at starte godkendelser, slette fakturaer og eksportere til ERP system

Bogholdere, superbrugere og administratorer

Administratorer

Giver adgang til administrative menuer (Flowprofiler, skabeloner, bruger- og gruppeadministration)

Bogholdere, superbrugere og administratorer

Revisor

Giver adgang til mappen “Alle dokumenter”, så de kan se alle fakturaer og tilhørende kontering

Revisor og brugere der skal kunne se og lave opslag i alle dokumenter.

 

Tildeling af grupper

Når man opretter en ny bruger, får de som standard de rettigheder som man giver til dem via den valgte gruppeskabelon.

Hvis man gerne vil tilføje eller fjerne en gruppe fra en bruger gøres dette fra
Administration -> Sikkerhed -> Grupper

 

Her får man adgang til alle grupper man har i sit selskab.


Hvis man dobbeltklikker på en gruppe eller klikker på blyanten efter at have markeret en gruppe, kan man se alle de brugere der er medlem af gruppen.

For at tilføje en bruger til gruppen dobbeltklikker man blot på brugeren i listen til venstre, hvor den flytter sig til listen til højre. For at fjerne en bruger dobbeltklikker man på brugeren i den højre liste.

 

Man kan også tildele grupper på brugerniveau fra Administration -> Sikkerhed -> Brugere

 

Oprettelse af nye grupper

Hvis man skal bruge en ny gruppe til at give adgang til specifikke mapper eller selektiv kontering gøres dette også fra menuen Administration -> Sikkerhed -> Grupper.

Her klikker man på plusset, hvor man giver gruppen et navn.Efter oprettelse kan man gå ind på gruppen og tilføje beskrivelse, selektiv kontering og tildele brugere.

Grupperettigheder

Grupper kan give en masse forskellige rettigheder. Kontakt Futurelink for opsætning og assistance.

Mapperettigheder

Grupper kan give adgang til specifikke mapper og adgang til funktioner i mapper. Kontakt Futurelink for opsætning og assistance.