Konteringsskabeloner

Bruger du ofte den samme kontering på en kreditor? Med de nye konteringsskabeloner kan du gemme en konterings som skabelon, og hurtigt tilføje den når du har brug for den.

Der findes to typer skabeloner, private og offentlige.

Private skabeloner
Alle brugere kan oprette private konteringsskabeloner i alle profiler/mapper, som det kun er den enkelte bruger, som har adgang til.

Offentlige skabeloner
Offentlige konteringsskabeloner kan oprettes af brugere, der er medlem af en gruppe med rettighed til at oprette dem (se afsnittet Opsætning).
Alle brugere kan se og benytte offentlige skabeloner i mapper/profiler, hvor det er muligt at redigere konteringen.

Opsætning

Alle brugere kan oprette private konteringsskabeloner i alle profiler/mapper.

Offentlige konteringsskabeloner kan oprettes brugere, der er medlem af en gruppe med rettighed til at oprette dem.
Rettigheden til at oprette offentlige konteringsskabeloner sættes på gruppen:

Administration → Sikkerhed → Grupper → [Gruppe] → Sikkerhed

Konteringsskabeloner vil som standard bruge op til 9 dimensioner. Har du flere dimensioner i konteringen, skal du kontakte FutureLink for opsætning.

Opret konteringsskabelon

En ny konteringsskabelon oprettes ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne af konteringen eller ved at benytte genvejstasterne CTRL+SHIFT+T

Vælg om skabelonen skal være Privat eller Offentlig, og give skabelonen et navn.

Det er muligt for en privat og en offentlig skabelon at have samme navn.

Vælg om skabelonen skal oprettes med beløbene fra konteringslinjerne ved at vælge “Brug beløb”.
Vælges “Brug beløb” ikke, vil beløbene være tomme, når konteringsskabelonen tilføjes.

Skabeloner tilhører den kreditor, der er valgt på dokumentet ved oprettelsen.

Er der kun én konteringslinje, og ikke valgt “Brug beløb”, vil beløb fra hovedfelt (Totalbeløb/Nettobeløb) blive indsat.

 

Nye skabeloner kan også oprettes fra listen med konteringsskabelon ved at trykke på Opret ny -knappen

 

Vælg konteringsskabelon

En konteringsskabelon vælges ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne af konteringen eller ved at benytte genvejstaster CTRL+T

Angiver at skabelonen er Offentlig

Angiver at skabelonen er Privat

Tryk på + til venstre for ikonerne for at se, hvilke konteringslinjer der er på skabelonen eller klik på (pil til højre).

Vælges en skabelon på et dokument, hvor der allerede er tilføjet konteringslinjer, bliver alle eksisterende linjer slettet, hvis skabelonen tilføjes.

Slet konteringsskabelon

En konteringsskabelon slettes ved at åbne listen med konteringsskabeloner og klikke på Delete-tasten.

 

Rediger konteringsskabelon

En konteringsskabelon redigeres ved at åbne listen med konteringsskabeloner og klikke på Rediger-tasten.

Man kan rette på navn, beløb og privat/offentlig, samt redigere konteringen ligesom man normalt retter kontering på fakturaer.

Når man er færdig med at redigere skabelonen, klikker man på Gem og luk