Out of Office

 

Når en bruger er Out of Office bliver alle fakturaer der lander hos brugeren i perioden automatisk videresendt til deres stedfortræder(e). Man kan både have en enkelt bruger som stedfortræder eller et flow, hvis der skal flere godkendelser til.

Hvis en stedfortræder også er Out of office, bliver fakturaen liggende hos den originale bruger.

Bruger

Som bruger af BatchFlow, kan du sætte dig Out of office på siden https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1166835817/Brugerprofil#Out-of-Office

Administrator

Er du Administrator, kan du sætte brugere Out of office i https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1166835758/Brugeradministration#Out-of-Office

Flow til stedfortræder

Hvis en bruger er gået på ferie mens de havde fakturaer i deres indbakke, og man ikke kan vente på at brugeren kommer tilbage, kan man sende alle eller specifikke fakturaer videre til stedfortræderen.


Denne menu findes i Værktøjer -> Out of office

 

Oversigten viser alle brugere der på nuværende tidspunkt er Out of office, hvor mange fakturaer de har liggende i deres indbakke og hvem deres stedfortræder(e) er.


Flow alle

Hvis man gerne vil sende alle fakturaer videre til stedfortræder, sætter man flueben ud for brugeren og klikker flow.

Flow specifikke

Hvis man gerne vil sende nogle enkelte fakturaer videre til stedfortræder, kan man dobbelt-klikke på brugeren for at få vist faktura listen.
Her sætter man flueben i de ønskede fakturaer der skal videresendes til stedfortræder og klikker til sidst flow.