Uniconta

Ydelser og Indkøbstillæg

Når man tilføjer et tillæg eller konverterer en linje til et tillæg kommer der en pop-up hvor man skal vælge varenummeret på den type tillæg man gerne vil tilføje.

De værdier man kan vælge i listen er defineret af hvilke varegrupper man har tilladt som ydelser / tillæg. Læs mere under tilladte ydelser.

Man kan også vælge et indkøbstillæg hvis omkostningen skal fordeles på varens pris. Fordelen er defineret på indkøbstillægget i Uniconta.

Læs mere om indkøbstillæg på Unipedia.

Tilladte ydelser

I BatchFlow vælges hvilke varegrupper vi ikke forsøger at matche på, men i stedet behandler som tillæg eller ydelser. Disse vil ikke indgå i matchet på linjerne, men stadig i den samlede omkostning og bogføring af fakturaen.

Alle varer i en tilladt varegruppe vil kunne vælges som tillæg / ydelse.

Differencer

Hvis der er difference mellem fakturaens beløb og summen af linjerne, kan man opsætte at differencen automatisk skal tilføjes som en linje til tilderes en difference ydelse / vare.
Det kan fx være til øreafrundinger hvor linjerne er i 3-5 decimaler, men fakturatotalen kun er i 2 decimaler.


Dette opsættes i Indstillinger: