Relationer mellem varenunmre

Også kendt som:

  • Varenavnegrupper i Uniconta

  • Forrettningspartnerkatalognumre i SAP B1

Beskrivelse

Hvis et varenummer på en varefaktura ikke stemmer 100% med det der står på indkøbsordren bliver linjerne ikke matchet automatisk.

Hvis ens interne varenumre og kreditorens varenumre ikke stemmer kan man i stedet bruge relationer mellem varenumre på kreditor-niveau. I det tilfælde forsøges der først at matches på varenumrene én til én, og hvis det ikke matcher, søges der i stedet i varenumrene for kreditoren.


Disse relationer bliver automatisk udlæst fra ERP systemet.

Oprettelse og synkronisering fra BatchFlow

Dette skal aktiveres i https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1689026561


Oprettelse

Hvis indstillingen Tillad oprettelse af nye relationer mellem varenumre er slået til, vil man få mulighed for at oprette relationer mellem varenumre direkte fra match-brugerfladen i BatchFlow.

Disse bliver uden indstillingen https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1689026561/Indstillinger#Synkroniser-nye-relationer-mellem-varenumre-til-ERP-system gemt udelukkende i BatchFlow.

Når man matcher 2 linjer kommer der automatisk en pop-up med et forslag til at oprette relationen, hvor man blot kan klikke Opret (Eller Enter-tasten) eller Annuller.

 

De kan også oprettes på bagkant efter man har matchet en varelinje med en indkøbsordrelinje ved at klikke på varenummeret i højre side:

Hvorefter man blot indtaster kreditorens varenummer og klikker på det grønne plus:


Sletning

Såfremt man gerne vil slette en eksisterende relation åbner man varenummet på højre side og klikker på den røde skraldspand.

Synkronisering

Hvis indstillinger Synkroniser nye relationer mellem varenumre til ERP system er slået til synkroniseret nyoprettede relationer automatisk til ERP systemet.

Dette betyder at efter få minutter fra man opretter en relation også kan finde den i ERP systemet, så dette kartotek også løbende bliver vedligeholdt.

Hvis man sletter en relation bliver den også slettet i ERP-systemet.