Historik

Alle handlinger der bliver foretaget i match brugerfladen bliver logget.
Det vil fx være manuelle matches, accept på differencer, oprettelse af varelinjer mm.

 

Alle typer historik er opdelt med en farvekode for nemt og hurtigt overblik:

Ikon / Farve

Betydning

Ikon / Farve

Betydning

Lilla

 

System match eller bruger brugte genmatch knappen til at få systemet til at forsøge at matche hele fakturaen på ny

Rød

En bruger

  • Fjernede en varelinje

  • Slettede et match

Grøn

En bruger

  • Tilføjede en ekstra varelinje

  • Tilføjede et tillæg

Blå

En bruger

  • Rettede i en varelinje

  • Konverterede en varelinje til et tillæg

  • Accepterede en difference


Linjehistorik

På hver linje kan man se historikken for den respektive linje ved at klikke på bog-ikonet.