Automatisk Match

Her kan du læse om hvordan vores match motor prøver at matche en fakturas varelinjer med indkøbsordrelinjer.


Selve processen vil være påvirket af de indstillinger man har opsat.

Definition af varefaktura

For at kunne lave et automatisk match skal fakturaen markeres som en varefaktura.
Dette defineres enten ved at man har markeret en kreditor som vareindkøbs-kreditor eller at indkøbsordrenummeret på fakturaen findes som en åben ordre i ERP-systemet.

Det vil manuelt være muligt at rette en omkostningsfaktura til en varefakturafaktura.
Se mere her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1692958721/Klient#Fakturatype

Hvis fakturaen ikke er blevet automatisk matchet ved ankomst kan man altid klikke på match knappen efter at have markeret fakturaen som en varefaktura og åbnet match interfacet.

Match uddybning

Match motoren matcher på disse værdier:

 

Delfakturaer og reservering af antal
Når noget matcher bliver det reserveret, så fremtidige varefakturaer ikke matcher på samme indkøbsordrelinje. Hvis en faktura kun indeholder en anddel af det modtagede antal bliver det tilgængelige antal talt ned, så næste faktura kan matche på det resterende antal.

 

Basismængder
Såfremt fakturaen kommer via OIOUBL format, kan der nogle gange fremgå en basismængde på fakturaen, hvis varen kommer i forpakninger af fx 100. Dette kan normal føre til at linjerne ikke matcher, men vi prøver både at matche med antallet og det udregnede antal baseret på basismængden.

 

Varenavnegrupper og forretningspartnerkatalognumre

Hvis en vare ikke matcher direkte på varenummeret bruger vi også varenavnegrupper som opslagsværk til at finde den korrekte vare ved match.


Man kan læse om dette i detaljer her: