Indstillinger

Der er en række forskellige indstillinger man selv kan vælge og ændre for at tilpasse hvad og hvordan match motoren forsøger at matche varelinjer fra varefakturaer med linjer fra indkøbsordrer.

Indstillinger konfigureres under fanen Match indstillinger fra klienten af en bruger med administrator rettigheder.


Beskrivelse af indstillingerne

Match ikke på enhed

(EA, STK, KG, TON, M osv.)

Hvis slået fra:
Der bliver forsøgt matchet på enhed mellem varelinje og indkøbsordrelinje. Hvis det ikke matcher skal det manuelt valideres og godkendes.

Hvis slået til:
Enhed bliver ikke brugt til at matche varelinjer.

 

Match på tværs af indkøbsordrer

Hvis Match kun på indkøbsordre:
Når fakturaen ankommer vil der kun forsøgt at blive matchet linjer der tilhører fakturaens indkøbsordrenummer. Såfremt der ikke findes it indkøbsordrenummer på fakturaen vil ingen linjer blive matchet, og skal i stedet matches manuelt.

Hvis Match på alle indkøbsordrer:
Såfremt fakturaen har et indkøbsordrenummer vil den kun forsøge at matche linjer på den pågældende indkøbsordre.
Hvis den ikke har et indkøbsordrenummer vil den i stedet forsøge at matche med alle åbne linjer på kreditoren.

Hvis Prioriteret match på indkøbsordrer:
Der forsøges først at matche på fakturaens indkøbsordrenummer, og såfremt der stadig er åbne varelinjer som ikke er matchet vil den forsøge at matche på alle åbne linjer på kreditoren.

 

Eksporter automatisk helt matchede fakturaer

Hvis slået fra:
Faktura skal manuelt eksporteres

Hvis slået til:
Faktura bliver automatisk eksporteret til ERP systemet såfremt den matcher 100%

 

Tillad manuelt match på tværs af flere indkøbsordrer

Hvis slået til:
Tillader at en bruger kan matche en varelinje på et andet indkøb end fakturaens indkøbsordrenummer

Hvis slået fra:
Brugere kan kun manuelt matche varelinjer der tilhører samme indkøb som fakturaens indkøbsordrenummer


Tillad oprettelse af nye relationer mellem varenumre

(Også kendt som varenavnegrupper og forretningspartnerkatalognumre)

Hvis slået til:
Tillader at en bruger kan oprette nye relationer mellem varenumre. Disse bliver gemt lokalt i BatchFlow og kan bruges til automatisk at matche når kreditorens varenumre ikke stemmer med det interne varenummer. Disse er kreditor-specifikke.

Hvis slået fra:
Match-motoren bruger kun de relationer der er oprettet i ERP-systemet

Synkroniser nye relationer mellem varenumre til ERP system

Hvis slået til:
Tillader at de brugeroprettede relationer automatisk bliver synkroniseret til ERP systemet. Dette gælder både oprettelse af relationer og sletning.

Hvis slået fra:
Bruger-oprettede relationer bliver gemt i BatchFlow, men synkroniseret ikke. Slettede relationer bliver kun slettet i BatchFlow.

Flow til indkøber

Hvis slået til:
Delvist matchede varefakturaer sendes automatisk til medarbejderen/indkøberen som står på indkøbsordren i ERP-systemet.

Hvis slået fra:
Varefakturaen lander i stedet i Nye Dokumenter eller følger de normale flow indstillinger og skabeloner.

Hvis du bruger Uncionta kan du se flere indstillinger her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1688764431/Uniconta#Differencer