Regler

Disse regler kan automatisere processer og godkende differencer uden menneskeligt input. Vær meget opmærksom på hvilke regler du opretter. Kontakt eventuelt Futurelink for mere info eller vejledning til opsætning af regler.

 

Regler er noget man kan opsætte for at automatisere nogle processor når en varefaktura ankommer til BatchFlow og skal matches.

Det kan fx være:

  • Accepterer automatisk differencer indenfor 5% på enhedspris

  • Eksporter automatisk ved specifikke kriterier

  • Godkend automatisk fakturaer fra specifikke kreditorer

  • Accepter automatisk differencer i Jeres favør

 

Opsætning af nye regler

Du finder Match-indstillinger under administrations fanen:


Og reglerne kan opsættes fra Regler fanen.

 

Begynd på at oprette en ny regel fra Ny regel knappen:

 

Kriterier

Bemærk at handlingen kun bliver udført hvis alle kriterierne er opfyldt.

De blå kasser vil være alle de kriterier du kan vælge skal være opfyldt for at din handling bliver udført.


Alle kriterier vil have nogle valgmuligheder, samt en eller flere felter der skal udfyldes.

Fx hvis du vælger kreditor-kriteriet kan du vælge specifikke kreditorer eller ekskludere nogen:

 

 

Og hvis du vælger en difference kan du vælge imellem % og beløb:

 

 

Handlinger

Og de lilla kasser er alle handlingerne man kan køre når kriterierne er opfyldt

 

Eksempel på regel

Denne regel gælder for 2 udvalgte kreditorer, hvor differencer indenfor (både over og under) 2% automatisk accepteres, såfremt forskellen på enhedspris også er under 10,- i fakturaens beløb.

Bemærk at Accepter differencer kun accepterer differencer som er valgt under kriterier. Den vil fx ikke acceptere en difference på antal i dette tilfælde, da dette ikke er valgt i kriterierne.

 

Navn og beskrivelse

Inden reglen kan gemmes skal du give den et navn og gerne en beskrivelse der beskriver reglen.

 

Når alt er færdig, skal du klikke gem for at gemme reglen

Tilretning og sletning af regler

I oversigten vil du kunne se alle reglerne, hvornår de sidst har været opdateret og hvornår de sidst har været anvendt på en faktura. Du kan begrænse visningen via filtrene i toppen.

 

Ret regel
Tryk på blyants-knappen hvis du gerne vil redigere en regel.


Slet regel
Tryk på den røde skraldspands-knap for at slette en regel der endnu ikke har været brugt.
Bemærk at du kun kan slette regler der ikke har været anvendt.

Deaktiver regel
Hvis du vil deaktivere en regel kan du trykke på det gule kryds:
Hvis reglen har været anvendt, kan du kun deaktivere den, og ikke slette den, da den ellers bruges til historik på de fakturaer hvor reglen har været anvendt.

Prioritet

Reglerne køres fra top til bund, baseret på de kriterier der er sat, så hvis nogen regler skal prioriteres højere skal de være øverst. Du flytter dem ved at trykke i feltet til venstre for reglen.

Historik

Alle ændringer på regler kan findes i fanen historik.

 

Anvendelse af regler

Hvis en faktura eller en linje har fået anvendt en regel vil du kunne se hvilken.