November First

Integrationen til November First gør det muligt at betale og holde styr på betalinger direkte i BatchFlow4.

Betalingsadministratorens rolle i BatchFlow4 er at styre, hvilke brugere, der kan godkende betalinger. Dette gøres ved at tilføje ønskede betalingsgodkendere til gruppen ”Betalingsgodkendere”.

Betalingsgodkenderes rolle i BatchFlow4 er at godkende betalinger af fakturaer, som er sendt til betaling.

Når betalingen er godkendt iht. opsatte betalingsflow (opsættes af Betalingsadministrator), lægges betalingen klar til at blive betalt via November First. Betalingen vil blive betalt på forfaldsdatoen, hvis der ikke er angivet en anden dato.

Det er muligt at redigere betalingsdatoen, betale fakturaen med det samme eller at annullere betalinger, der endnu ikke er betalt.

Det er ikke muligt at redigere betalinger, som er sendt til betaling via November First.

Se afsnittet https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/IN/pages/613548033 for vigtige detaljer omkring dataudveksling mellem økonomisystem og BatchFlow