Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hvis en vare ikke matcher direkte på varenummeret bruger vi også varenavnegrupper som opslagsværk til at finde den korrekte vare ved match.


Man kan læse om dette i detaljer her: Relationer mellem varenunmre