📢 Opdateringer

Se liste over de forskellige opdateringer af BatchFlow samt hvad de indeholder.

Se liste over udgivelsesdatoer for fremtidige versioner i vores releaseplan.
Download BatchFlow fra vores download-side.

 

e-conomic

Integration opdateres til at benytte e-conomic REST API.

BatchFlow

 • [BF-305] “Live”opdatering af stamdata
  I denne version bliver stamdata opdateret i BatchFlow, så snart den er tilgængelig.
  Det betyder, at kreditorer, kontoplan og dimensioner er tilgængelige i BatchFlow, så snart vi har modtaget data fra ERP-systemet - og du skal ikke længere logge ud og ind for at se dem.

  Har du Uniconta eller SAP Business One (med vores nye Service Layer-integration), betyder det, at data bliver “live”, da den vil være tilgængelige i BatchFlow sekunder efter, at der er rettelser i ERP-systemet.

 • [BF-248] Bruger du Selektiv kontering, og har valgt “Vælg alle” på en dimension, vil alle fremtidige dimensionsværdier blive inkluderet for brugerne.

 • [BF-309] Tilgås et dokument, som er låst af en anden bruger, vil hovedfelter og kontering være skrivebeskyttet

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF-304] Optimeret design på Splitfakturaer

 • [BF-274] Rettet fejl der gjorde, at man ikke kunne søge i Arkiv, hvis der var et aktivt filter

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer


SAP Business One

 • [BF-332] Ny integration til SAP Business One via Service Layer og Integration Framework.
  Dette betyder, at integrationen nu benytter sig af API, hvilket sikrer hurtigere og bedre kommunikation. Samtidig bliver alle rettelser i stamdata (kreditorer, kontoplan og dimensioner) opdateret i BatchFlow efter få sekunder - således at data altid er up to date.

  Kontakt FutureLink for at høre mere.

BatchFlow

 • [BF-265] Optimering af konteringsskabeloner
  Vi har lyttet til jeres feedback, og gjort konteringsskabeloner endnu bedre:

  • rediger eksisterende konteringsskabeloner

  • opret konteringsskabeloner under “Skabeloner”

 • ✨ [BF-233] Feedback
  Vi sætter rigtig stor pris på den feedback, I giver os. Derfor har vi gjort endnu nemmere at give feedback: indmeld fejl, nye ideer eller andet.
  Dette kan nu gøres direkte fra klienten i øverste højre hjørne eller fra menuen Hjælp → Giv feedback inde i et selskab:

 • [BF-281] Optimeret hastighed på visning af antal fakturaer i profiler i selskabsoversigten, hvis man har adgang til mange selskaber

 • [BF-194] Mulighed for definere om brugere skal kunne vælge Udlæg, Firmakort eller begge dele (opsættes under menu Værktøjer → Travelopsætning

 • [BF-270] Når der oprettes en ny konteringslinje (ved brug af TAB), er første felt nu aktivt, så værdien gemmes første gang

 • [BF-252] Rettet fejl som gjorde, at genvejstaster til at skifte mellem områder ikke længere virkede (ALT+1..4)

 • [BF-217] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at konteringen blev skrivebeskyttet

 • [BF-254] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at fakturadato blev sat to timer tilbage, hvilket resulterede i en forkert fakturadato

BatchFlow Web

 • [BF-265] Optimering af konteringsskabeloner
  Vi har lyttet til jeres feedback, og gjort konteringsskabeloner endnu bedre ved at gøre det muligt at redigere eksisterende.

 • ✨ [BF-234] Feedback
  Vi sætter rigtig stor pris på den feedback, I giver os. Derfor har vi gjort endnu nemmere at give feedback: indmeld fejl, nye ideer eller andet. Dette kan nu gøres direkte fra BatchFlow Web - klik på taleboblen i øverste højre hjørne:

 • [BF-256] Optimeret hastighed på visning af antal fakturaer i profiler i selskabsoversigten, hvis man har adgang til mange selskaber

 • (Travel) [BF-194] Mulighed for definere om brugere skal kunne vælge Udlæg, Firmakort eller begge dele (opsættes i klienten under menu Værktøjer → Travelopsætning)

 • (Travel) [BF-288] Uploadede man en PDF på flere sider, skulle man scrolle sidelæns for at se flere sider - nu skal man scrolle nedad

 • (Travel) [BF-251] Optimeret valg af sprog, hvis brugeren har andet sprog end dansk

 • [BF-271] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at datofelter i konteringen ikke kunne rettes, eller at datoen ikke blev vist

 

BatchFlow

 • [BF-216] Det er nu igen muligt at benytte CTRL+C til at kopiere tekst og værdier på OIO-fakturaer

 • [BF-213] Skalering på vindue med release news er tilpasset, så der ikke er problemer med at lukke det

 • [BF-215] Rettet fejl der gjorde, at toppen af fakturaen i nogle tilfælde blev skåret af ved brug af “Vis dokument” i nyt vindue

 • [BF-218] Retter fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at nogle hovedfelter blev skjult, hvis der i hovedfelterne blev vist notater, og der var valgt en anden valuta end DKK

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF-176] Optimeret søgning og filtrering
  Det er blevet endnu nemmere at finde de fakturaer, du leder efter. Vi har opdateret hele søgningen og tilføjet et utal af muligheder for filtrering, så du kan finde lige præcis de fakturaer, du har brug for.

  • Søgebaren søger nu både i hovedfelter samt tekst på fakturaen

  • Filtrer resultater på hovedfelter og/eller konteringsværdier

  • Gem filtre du ofter bruger

BatchFlow

 • [BF-152] Live notifikationer (beskeder)
  Notifikationer modtages nu med det samme, de sendes ud, og ikke kun når der logges ind.
  På denne måde får du informationerne med det samme, og er altid opdateret. Har du ikke BatchFlow åbent, når notfikationen sendes, vi den ved næste login

 • [BF-191] Tilmeld nyhedsbrev
  Tilmeld nyhedsbrev under Profil (klik på ikonet til højre for email) eller under “Hjælp”-menupunktet, hvis du er logget ind i et selskab

 • [BF-160] Forbedret revisionsspor/historik ved brug af kontering. Nu logges:

  • Oprettelse af konteringslinjer

  • Redigering af konteringslinjer

  • Sletning af konteringslinjer

 • [BF-171] Mulighed for at oprette noter på mere end 255 tegn

 • [BF-88] Udsendelse af rykkermails/dokumenter til godkendelse-mail sker nu kun på hverdage

 • [BF-149] Optimeret hastighed ved oprettelse af brugere

 • [BF-195] Fjernet “Naviger”-punktet i menuen

 • [BF-197] “Skift database” i Filer-menuen ændrer navn til “Skift selskab”, og har fået nyt ikon

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF-151] Live notifikationer (beskeder)
  Notifikationer modtages nu med det samme, de sendes ud, og ikke kun når der logges ind.
  På denne måde får du informationerne med det samme, og er altid opdateret. Har du ikke BatchFlow åbent, når notfikationen sendes, vi den ved næste login

 • [BF-157] Vis noter i fakturaoversigten

 • [BF-168] Er du medlem af ét selskab, vises selskabsoversigten ikke, men kommer direkte ind i selskabet

 • [BF-190] Tilmeld nyhedsbrev
  Tilmeld nyhedsbrev under Profil (klik på ikonet til højre for email)

Uniconta

 • [BF-221] Få udlæst Projektart fra leverandører
  (Kontakt FutureLink for opsætning)

 • [BF222] Få udlæst dimensioner fra kontoplan
  (Kontakt FutureLink for opsætning)

 

BatchFlow

 • [BF-109] Ny rapport der viser forbrug af dokumenter
  Ny rapport er blevet tilføjet til Dashboard, som viser forbrug af dokumenter baseret på dokumenttype. Det giver dig overblik over, hvor mange dokumenter, der er kørt i gennem systemet, så du kan holde regnskab i forhold til dit forudbetalte forbrug.

   

 • [BF-110] Ny rapport der viser forbrug af "capture"
  Denne rapport viser forbrug baseret på, hvordan dokumenter er kommet ind i systemet. Det giver dig et overblik over, hvor mange dokumenter, der har været gennem Paperflow (med/uden validering), er modtaget som OIO, antal varelinjer samt antal to-faktor-godkendelser.

 

 • [BF-101] Ved flytning af dokumenter fra et selskab til et andet, bliver varelinjerne nu også flyttet med over i det nye selskab

 • [BF-132] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede at toppen af fakturaen ikke blev vist korrekt

 • [BF-85] Rettet fejl som gjorde, at faktura ikke blev sendt til stedfortræder, hvis der blev benyttet skabelon

BatchFlow Web

 • [BF-135] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at det ikke var muligt at godkende fakturaer, hvis konteringen ikke var udfyldt, når dokumentet blev åbnet

 • [BF-165] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede en fejl, hvis der blev trykket flere gange på Godkend-knappen

 • [BF-180] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede problemer med at godkende dokumenter i Firefox, og til tider i Chrome

Uniconta Match

 • [BF-122] Ved match af varelinje på faktura og indkøbsordre, matches nu på både leverandørens og eget/internt varenummer

BatchFlow

 • ✨ [BF-93] Dashboard
  Nyt dashboard er blevet tilføjet, som giver mulighed for at se forskellige rapporter.
  Første rapport er til brug for OIO-optimering
  - se fordelingen af kreditorer, der sender i PDF/OIO
  - se hvilke PDF-kreditorer, der kan sende i OIO
  - se liste af kreditorer, som kan sende i OIO, men som sender i PDF til dig

  Dashboard-menuen er tilgængelig for brugere, der er medlem af grupperne Bogholder eller Administratorer

 • [BF-64] Opdateret design på notifikationer (fra FutureLink) i klienten.
  Notifikationerne er blevet større, og følger nu vinduet, hvis det rykkes

 • [BF-7] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede fejl ved opdatering af BatchFlow

 • [BF-79] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at de ikke kunne åbne vedhæftninger på konteringslinjer, hvis de var skrivebeskyttede

Uniconta

 • [BF-53] Vedhæftninger overføres kun til Uniconta, hvis de overholder Unicontas krav om størrelse. Overstiger faktura og vedhæftninger denne størrelse, overføres så mange vedhæftninger, som muligt inden for grænsen.

BatchFlow Web

 • [BF-105] Vis tidligere godkendere i fakturaoversigt
  Nu kan du se, hvem der har godkendt et dokument før dig. Se antal af godkendere i fakturaoversigten, og før musen hen over teksten for at se, hvem der har godkendt hvornår

 • [BF-86] Åben automatisk næste dokument, når et dokument godkendes eller afvises
  Dette skal slås til under Profil

 • [BF-90] Rettet fejl som gjorde, at brugere uden konteringsredigering slået til, ikke kunne ændre rækkefølgen for felter eller skjule felter i konteringen

 • [BF-82] Rettet fejl som gjorde, at selskabsoversigten ikke blev vist korrekt i Travel og Mileage

 • [BF-43] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere ikke fik vist samlede rejseafregninger korrekt i Arkiv-fanen

 • [BF-107] Rettet fejl som gjorde, at Gem/Send mail-dialog havde dobbelte tjekbokse

BatchFlow

 • [BF-100] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere fik en fejl ved brug af komma (,) i beløbsfelter

BatchFlow

 • [BF-65] Besked vedr. udestående fakturaer til FutureLink med overskredet forfaldsdato
  Har virksomheden udestående fakturaer med overskredet forfaldsdato, vises en besked til Bogholdere og Administratorer, når der logges ind i et selskab

 • [BF-52] På konteringsskabeloner vises, om de er oprettet med eller uden beløb.
  Er de oprettet med “Brug beløb”, vises beløbene på linjerne, hvis ikke vises “0”

 • [BF-31] Importeres liste over køb fra Pleo, bliver alle brugerens køb grupperet på samme dokument

 • [BF-4] Rettet fejl som gjorde, at fx æ, ø og å ikke blev vist korrekt i eksport til Excel

 • [BF-9] Rettet fejl som gjorde, at kolonnebredder ikke blev gemt korrekt ved brug af “Vis dokument” i nyt vindue, hvis der blev skiftet selskab

 • [BF-8] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede problemer med datofelter, hvis brugeren var i en anden tidszone

 • [BF-37] Benyttes Godkender-kolonner i dokumentlisten, vises 1. og 2. godkender nu korrekt

e-conomic

 • [BF-2] Rettet fejl som gjorde, at kreditorer ikke blev hentet korrekt fra e-conomic, hvis IBAN/SWIFT var på mere end 11 karakterer

BatchFlow Web

 • [BF-58] Optimeret hastighed ved brug af konteringsskabelon

BatchFlow

 • [BF4-796] Vis antal dokumenter i mapper i selskabsoversigten
  Få vist antallet af dokumenter i forskellige ønskede mapper, så du nemt kan se, om der er dokumenter, som kræver opmærksomhed - uden at skulle logge ind i selskaberne først.

 • [BF4-526] Skabeloner benytter nu konteringsskabeloner
  På skabeloner er den gamle kontering skiftet ud med konteringsskabeloner.
  Opret en offentlig konteringsskabelon på kreditoren, og vælg denne i skabelonen.
  Opsætning af konteringsskabeloner sættes nu på fanen “Skabelon”.

 • [BF4-783] Hold musen over dimensionsværdier i konteringen og få vist den fulde tekst

 • [BF4-799] Serienumre er fjernet fra selskabsoversigten

 • [BF4-817] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede at få beskeden “Dokument låst af .”, når de tilgik et dokument

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-277] Vis antal dokumenter til godkendelse selskabsoversigten
  Få vist antallet af dokumenter til godkendelse, så du nemt kan se, om der er dokumenter, som kræver opmærksomhed - uden at skulle logge ind i selskaberne først.

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF-637] Optimér afløfning af data på faktura via MyPaperflow
  Paperflow, der står for at OCR-behandle PDF-fakturaer, har lanceret en ny platform, MyPaperflow.
  Her er der mulighed for selv at optimere afløftning af data på fakturaen, så den løbende bliver bedre, og du oplever færre fejl.

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-358] Sammenlæg dokumenter
  Oplever du, at modtage fx et kontoudtog vedr. en faktura, som allerede har modtaget?
  Med denne nye funktion er det muligt, at vælge et dokument i “Nye dokumenter” og sammenlægge det med et eksisterende. Det nye dokument vedhæftes som en fil på det eksisterende, og flyttes til “Slettet”-mappen. Historikken opdateres på både det nye og eksisterende dokument, så det er muligt at se, hvad der er sket.

  Denne funktion er som standard tilgængelig for Bogholdere og Administratorer i profilen “Nye dokumenter”

 • [BF4-750] Mulighed for at skjule ikke-obligatoriske kolonner i konteringen
  Højreklik på overskriften på en kolonne og vælg “Skjul kolonne” (vises ikke på obligatoriske kolonner)

 • [BF4-771] Vælg om konteringsskabeloner skal oprettes med beløb fra konteringen

 • [BF4-758] Er der kun én linje på konteringsskabelonen, bliver beløbet taget fra det hovedfelt, som det samlede konteringsbeløb matches op i mod (fx Totalbeløb eller Nettobeløb), når skabelonen bruges

 • [BF4-764] Mulighed for søgning i fx kreditorer, brugere m.m. ved brug af små bogstaver

 • [BF4-664] Mindre komplekse passwords ved “Glemt password” (består nu af store og små bogstaver samt tal)

 • [BF4-776] Forbedret skalering på “Opret bruger”-vindue, så vinduet kan ses ved skalering på mere end 100 %

 • [BF4-747] Forbedret skalering på pop-up-vindue ved opdatering til ny version, så vinduet kan lukkes ved skalering på mere end 100 %

 • [BF4-767] Rettet fejl som gjorde, at gironummer ikke blev overført, hvis et dokument blev flyttet fra et selskab til et andet

 • [BF4-790] Rettet fejl som gjorde, at brugere oplevede at dokumenter blev forsøgt gemt/mailet/printet flere gange, hvis de havde været logget ind i flere selskaber

 • [BF4-762] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at kunne vælge inaktive brugere som stedfortræder

 • [BF4-763] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede at få en fejl, hvis de åbnede listen af stedfortrædere efter at have været logget ind i flere selskaber

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-263] Vælg om konteringsskabeloner skal oprettes med beløb fra konteringen

 • [BF4WEB-270] Er der kun én linje på konteringsskabelonen, bliver beløbet taget fra det hovedfelt, som det samlede konteringsbeløb matches op i mod (fx Totalbeløb eller Nettobeløb), når skabelonen bruges

 • [BF4WEB-250] (Travel) Brugerens navn er tilføjes på rejseafregning
  (Mileage) Brugerens navn og registreringsnummer tilføjes på kørselsafregning

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-765] Mus vælger kun værdi i konteringslister, hvis der trykkes på værdien

 • [BF4-756] Optimering af kreditorliste
  Mulighed for at slette en kreditor samt tjek ved oprettelse af ny kreditor, som tjekker om der allerede findes en kreditor med samme kreditornr.

 • [BF4-742] Gem, mail og print i “Vis dokument” (hvor fakturaen åbnes i et nyt vindue), virker nu på samme måde som funktionerne i Dokumentlisten

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • ✨ [BF4WEB-258] Konteringsskabeloner
  Bruger du ofte den samme kontering på en kreditor? Med de nye konteringsskabeloner kan du gemme en konterings som skabelon, og hurtigt tilføje den når du har brug for den.
  Bogholdere/administratorer kan oprette “globale” skabeloner, som alle i selskabet har adgang til.
  De enkelte brugere kan oprette “private” skabeloner, som det kun er den enkelte bruger, som har adgang til.

 • [BF4WEB-228] Mulighed for at skjule ikke-obligatoriske kolonner i konteringen

 • [BF4WEB-261] Notifikationer ved handlinger
  Se notifikationer som bekræfter handlinger, fx at konteringen er gemt, at dokumentet er godkendt eller afvist m.m.

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

Uniconta

 • ✨ [UC-20] “Live”-opdatering af stamdata
  Stamdata som kreditorer, kontoplan og dimensioner opdateres nu med det samme i BatchFlow, når ændringer laves i Uniconta. Når en ændring er lavet i Uniconta, vil denne være tilgængelig i BatchFlow, når der logges ud og ind i selskabet.

BatchFlow

 • ✨ [BF4-720] Konteringsskabeloner
  Bruger du ofte den samme kontering på en kreditor? Med de nye konteringsskabeloner kan du gemme en konterings som skabelon, og hurtigt tilføje den når du har brug for den.
  Bogholdere/administratorer kan oprette “globale” skabeloner, som alle i selskabet har adgang til.
  De enkelte brugere kan oprette “private” skabeloner, som det kun er den enkelte bruger, som har adgang til.

 • [BF4-715] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at fakturaen var låst ved “Start godkendelse”

 • Diverse konteringsoptimeringer og forbedringer

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-221] Ny kontering
  Den nuværende kontering med kolonner som linjer udskiftes med et nyt konterings-grid, som det kendes fra klienten

   

 • [BF4WEB-223] Nye hovedfelter
  Hovedfelterne er blevet opdateret med nyt design, samt mulighed for at redigere felter, der for brugeren er givet redigeringsrettigheder til (rettigheder er nu 1:1 med klienten)

 • [BF4WEB-255] Download-link til BatchFlow på forsiden (øverste højre hjørne)

 • [BF4WEB-240] (Mileage) Vælges en rute med færgeoverfart, regnes antal kilometer med færge ikke med den totale distance

 • [BF4WEB-241] (Mileage) Vælges “Inkluder returrejse” er der mulighed for at vælge, hvilen rute der er taget retur

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-701] Vis pop op-beskeder fra FutureLink
  Vil blive brugt til at vise, hvad der er med i nye versioner efter opdatering

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-217] Vis pop op-beskeder fra FutureLink
  Vil blive brugt til at vise, hvad der er med i nye versioner efter opdatering

 • [BF4WEB-194] Rettet fejl i konteringen, hvor brugeren kunne opleve, at der i beløbsfeltet blev indsat flere tal end tastet

 • [BF4WEB-219] (Travel) Rettet fejl, hvor liste over køb på firmakort, ved vedhæftning af filer til dokument/konteringslinje, ikke blev vist med korrekt dato og beløb

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

Uniconta

 • [UNI-18] Varematch
  Match dine varefakturaer mod indkøbsordre i Uniconta.
  (Kontakt FutureLink for opsætning, priser og yderligere informationer)

BatchFlow

 • [BF4-685] Videresend dokumenter til godkendelse hos en anden bruger
  Har du modtaget en faktura til godkendelse, kan du videresende fakturaen til godkendelse hos en anden bruger. Den nye bruger indsættes i det nuværende godkendelsesflow.
  Vælg om brugeren godkender på vegne af dig, eller om dokumentet skal retur til dig, når brugeren har godkendt.
  (Kontakt FutureLink for opsætning)

 • [BF4-596] Fjernes en bruger fra et selskab, er det muligt at:

  • Sende dokumenter i brugerens Indbakke videre til en anden bruger

  • Erstatte brugeren med en anden bruger i alle aktive flowprofiler

 • [BF4-686] Vælg et selskab som automatisk åbnes, når der logges ind i BatchFlow

 • [BF4-154] Se vedhæftede filer som ekstra sider i “fakturavisningen”

 • [BF4-689] Søg efter brugere i brugeroversigt

 • [BF4-690] Søg efter grupper i gruppeoversigt

 • [BF4-691] Søg efter flowprofiler i flowadministration

 • [BF4-630] Grupper i gruppeoversigt sorteres alfabetisk

 • [BF4-62] Optimeret håndtering af fejl, som kan sendes direkte til FutureLink

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-209] Videresend dokumenter til godkendelse hos en anden bruger
  Har du modtaget en faktura til godkendelse, kan du videresende fakturaen til godkendelse hos en anden bruger. Den nye bruger indsættes i det nuværende godkendelsesflow.
  Vælg om brugeren godkender på vegne af dig, eller om dokumentet skal retur til dig, når brugeren har godkendt.
  (Kontakt FutureLink for opsætning)

 • [BF4WEB-208] Vælg et selskab som automatisk åbnes, når der logges ind i BatchFlow Web

 • [BF4WEB-166] Se vedhæftede filer som ekstra sider i “fakturavisningen”

 • [BF4WEB-204] (Travel) Rejse- og kørselsafregninger sorteres efter dato

 • [BF4WEB-215] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere i særlige situationer, kunne redigere konteringen, hvis rettighederne var sat til skrivebeskyttet

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-672] Administrator kan sætte brugere Out of Office
  I Brugeradministrationen kan Administratorer se om brugere er Out of Office, og sætte dem Out of Office samt vælge periode og stedfortrædere i de enkelte selskaber.

 • [BF4-642] Beskedoversigt - se alle beskeder sendt fra FutureLink

 • [BF4-141] Ny “dokumenter til godkendelse”-mail
  Nyt design på mail med dokumenter til godkendelse.
  Der er nu mulighed for at få skræddersyet mailen til at indeholde det, din organisation har brug for at informationer.
  Kontakt FutureLink hvis du ønsker at få tilføjet informationer til mailen.

 • [BF4-528] Genvejen CTRL+SHIFT+A hopper nu til første redigerbare felt i konteringen, uanset rækkefølgen af felterne. Feltet er redigerbart med det samme

 • [BF4-665] Slettes et dokument fra vinduet, der viser dubletter, skal der skrives en note, og sletningen bliver skrevet i historikken

 • [BF4-668] Fakturavindue (der kan vise faktura på en anden skærm) lukkes, når der logges ud af selskabet

 • [BF4-340] Brugeren får en besked, hvis der rettes på en faktura, som er låst af en anden bruger

 • [NF-42] (November First) Tilføjet mulighed for at faktura eksporteres til økonomisystem, når betalingen er godkendt i November First

 • [NF-44] (November First) Bruges Godkend & Betal, sendes fakturaen kun til betaling, hvis beløbet er større end 0

 • [BF4-671] Brug genvejen CTRL+D til at logge ud af BatchFlow

 • [BF4-672] Opdateret design på Pleo-bilag

 • [BF4-673] Opdateret design på Splitfaktura-bilag

 • [BF4-599] Rettet fejl der gjorde, at brugeren kunne få en fejl, hvis Flowadministration blev tilgået fra Skabeloner

 • [BF4-676] Rettet fejl der gjorde, at brugeren indtaster kreditornummer og tab’er videre, kom en fejlbesked med “Kreditor findes ikke”

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-207] Dato i fakturaoversigt viser nu forfaldsdato i stedet for fakturadato

 • [BF4WEB-202] Beskedoversigt - se alle beskeder sendt fra FutureLink

 • [BF4WEB-206] Godkend- og Afvis-knapper er nu fuld bredde på mobil

 • [NF-44] (November First) Bruges Godkend & Betal, sendes fakturaen kun til betaling, hvis beløbet er større end 0

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-633] To-faktor-login (SMS)
  Tilføj ekstra sikkerhed med to-faktor-login. Din organisation kan vælge, at du skal logge på med både din adgangskode og en tilsendt SMS-kode, hver gang du logger på BatchFlow.
  (Kontakt FutureLink for opsætning, priser og yderligere informationer)

 • [BF4-636] Marker selskaber som favoritter, og få dem vist i toppen af selskabslisten

 • [BF4-635] Mulighed for at ændre reg.nr. på brugerens Profilside (kørselsafregning)

 • [BF4-518] Optimering af scroll i fakturavisning

 • [BF4-536] Skift side på faktura med knapperne [PAGE UP] og [PAGE DOWN], hvis musen holdes over fakturavisningen

 • [BF4-644] Søgning i kreditorvinduet begrænses til kolonnerne Navn, Kreditornr. og CVR-nr.

 • [BF4-652] Stedfortræder-funktion under Værktøjer vises nu korrekt (kun for bogholdere)

 • [BF4-656] Benyttes Backspace (slet/⬅) i konteringen til at slette alt i et felt, forbliver feltet blankt i stedet for at vælge en værdi fra listen

 • [BF4-650] Rettet fejl der gjorde, at den eksakte værdi ikke blev valgt ved søgning i en dimension i konteringen, hvis der fandtes flere resultater

 • [BF4-643] Rettet fejl der gjorde, at ved indtastning i Kreditor-feltet blev første karakter slettet i søgevinduet

 • [BF4-640] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede at få en fejl, når de loggede ind

 • [BF4-649] Rettet fejl der gjorde, at skrivebeskyttede hovedfelter i nogle tilfælde blev redigerbare ved brug af Avanceret søgning

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-188] To-faktor-login (SMS)
  Tilføj ekstra sikkerhed med to-faktor-login. Din organisation kan vælge, at du skal logge på med både din adgangskode og en tilsendt SMS-kode, hver gang du logger på BatchFlow.
  (Kontakt FutureLink for opsætning, priser og yderligere informationer)

 • [BF4WEB-189] Marker selskaber som favoritter, og få dem vist i toppen af selskabslisten

 • [BF4WEB-193] Tilføjet menupunkt til godkendelse af betalinger i November First

 • [BF4WEB-185] Rettet fejl som gjorde, at nogle vedhæftninger ikke blev vist korrekt i Web

 • [BF4WEB-196] Rettet fejl som gjorde, at det var muligt at redigere i kilometer-antal, hvis ruten blev udregnet ved brug af “alternativ rute” (kørselsafregning)

 • [BF4WEB-197] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at kilometer-antal blev udregnet forkert, hvis en eksisterende kørselsafregning med tur-retur-rejse blev redigeret (kørselsafregning)

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-81] Se beskeder fra FutureLink som notifikationer i BatchFlow
  Gælder ikke kunder, der kører on-premise

 • [BF4-297] Mulighed for specifikt OIO-layout pr. selskab
  (Kontakt FutureLink for opsætning)

 • [BF4-587] Søg i begge kolonner ved tilføjelse af brugere til manuelt flow

 • [BF4-631] Nye brugere bliver ikke bedt om at skifte password, hvis de bruger AD

 • [BF4-632] Mulighed for at fjerne deaktiverede brugere fra flowprofiler i Flowadministration

 • [NF-15] Se betalingskvittering i BatchFlow for gennemførte betalinger

 • [BF4-610] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede at få en fejl ved brug af konteringen

 • [BF4-605] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede, at dimensionsværdier i konteringen forsvandt

 • [BF4-620] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede, at kontrakter i Kontraktarkivet ikke blev vist korrekt

 • [BF4-622] Rettet fejl der gjorde, at faktura kunne forblive låst, hvis det var den sidste, der blev godkendt i brugerens Indbakke

 • [BF4-629] Rettet fejl der gjorde, at informationer i beskrivelsesfeltet på brugerkortet ikke blev gemt korrekt

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-179] Se beskeder fra FutureLink som notifikationer i BatchFlow Web
  Gælder ikke kunder, der kører on-premise

 • [BF4WEB-178] Dynamiske felter i Milage (kørselsafregning) - mulighed for at vælge dimensioner, som vises på kørselsafregningen
  (Kontakt FutureLink for opsætning)

 • [BF4WEB-184] Fakturaer til godkendelse vises i Web, når de tilgås fra mail med “dokumenter til godkendelse”

 • [BF4WEB-182] Fakturaer vises ikke på hele skærmen første gang en bruger benytter Web

 • [BF4WEB-191] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede, at det kun var første valgte faktura, som blev vist på mobilen

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-603] Forbedret scroll i selskabsoversigt

 • [BF4-339] Viser kun aktive flows i Flowadministration med mulighed for at vise alle

 • [BF4-607] Viser ikke “Sikkerhed”-afsnittet under Profil, hvis brugeren kører med AD

 • [BF4-612] Viser fejlbesked, hvis brugeren kører med AD, og forsøger at nulstille sit password

 • [BF4-168] Viser ikke deaktiverede selskaber i selskabsoversigten

 • [BF4-589] Fjerner ikke allerede valgte flowprofil eller valuta på dokumentet, hvis der ændres kreditor (som ikke har angivet standard flowprofil eller valuta)

 • [BF4-611] Låste fakturaer bliver låst op, hvis BatchFlow lukkes på krydset i øverste højre hjørne

 • [BF4-592] Rettet fejl der gjorde, at nogle valideringer ikke blev kørt i den rigtige rækkefølge, hvis de var “valgfrie”

 • [EC-12] Rettet fejl der gjorde, at billede af udlæg/kvitteringer (Travel) blev skåret forkert, ved eksport til e-conomic og Uniconta

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-171] Tilføjet “Godkend & Betal” i Web (November First)

 • [BF4WEB-177] Søg i begge kolonner ved tilføjelse af brugere til manuelt flow

 • [BF4WEB-140] Optimeret visning af fakturaer (OIO og PDF)

 • [BF4WEB-174] Gemmer bredden på fakturavisning i “Godkendelse”-modulet

 • [BF4WEB-169] Sprog bliver gemt, når der skiftes selskab

 • [BF4WEB-181] Viser ikke “Sikkerhed”-afsnittet under Profil, hvis brugeren kører med AD

 • [BF4WEB-180] Viser fejlbesked, hvis brugeren kører med AD, og forsøger at nulstille sit password

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • Ny brugerstyring

  • En medarbejder har kun én bruger, som har adgang til alle tilknyttede selskaber

   • Log ind med e-mail og få adgang til alle selskaber

  • Brugeren har fået sin egen profilside til vedligeholdelse af informationer

  • Centraliseret Brugeradministration

   • Alle brugere får tildelt/fjernet adgang til selskaber i en ny Brugeradministration.
    Tidligere skete dette i hvert enkelt selskab.

  • Opdateret design

BatchFlow Web

 • Opdateret URL: https://batchflow.dk

 • Ny brugerstyring

  • Log ind med e-mail og få adgang til alle selskaber

  • Nemt at skifte mellem selskaber uden at skulle logge ud og ind

  • Nemt at skifte mellem moduler (Godkendelse, Rejseafregning og Kørselsafregning)

  • Brugeren har fået sin egen profilside til vedligeholdelse af informationer

 • Faktura-billede vises i højre side af skærmen (desktop), når en faktura loades.
  Dette gør at den faktura, der arbejdes på, hele tiden er synlig

BatchFlow

 • [BF4-470] Rettet fejl som gjorde, at det ikke var muligt at genaktivere brugere

 • [BF4-569] Rettet fejl som gjorde, at det ikke var muligt at tilføje Split Id til Splitfaktura på bruger

 • [BF4-535] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede at få en fejlbesked, når søgning i Kreditorer blev lukket med ESC-knappen

 • [BF4-469] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere i nogle scenarier oplevede, at et manuelt flow med 2 godkendere blev godkendt efter 1. godkendelse

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-470] Print faktura

 • [BF4WEB-140] Gem faktura

 • [BF4WEB-11] Send faktura i e-mail

 • [BF4WEB-8] Start godkendelse af nyt flow (hvis der er rettigheder til det)

 • [BF4WEB-141] Eksporter dokumenter fra Personligt arkiv til Excel

 • [BF4WEB-144] (Kørselsafregning) Distance-felt er blevet skrivebeskyttet

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-472] Optimering af hastighed
  I denne version er der optimeret hastighed på tværs af klienten.
  Hastigheden er specielt optimeret i forbindelse med:

  • Login i selskab

  • Vælg/søg kreditor

  • Indlæsning af dimensionsværdier i konteringen

 • [BF4-452] I konteringen sletter Delete-tasten nu kun karakterer til højre for cursoren, og ikke alle karakterer i feltet

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-134] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede, at enkelte dimensioner i konteringen ikke blev vist korrekt

 • [BF4-519] Rettet fejl der gjorde, at nogle bruger oplevede problemer ved eksport af dokumenter

 • [BF4-520] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede, at der kom et ”evaluation”-mærke på fakturaer ved Gem/Mail

 • [BF4-521] Rettet fejl der gjorde, at nogle brugere oplevede, at der kom en fejl ved opgradering af BatchFlow

 • [BF4-440] Visning af kreditvurderinger på kreditorer (via Risika)

 • [BF4-457] Forberedelse på ny brugerstyring – bruger skal indtaste e-mail ved login, hvis den mangler på brugeren

 • [BF4-472] Løbende forbedringer af hastighed

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • [BF4-365] Gem valgte fakturaer enkeltvis sammen med alle vedhæftede filer i en samlet .zip.fil

 • [BF4-419] Send mail med valgte fakturaer og tilhørende filer vedhæftet i individuelle .zip-filer

 • [BF4-428] Optimering af hastighed ved ”Start godkendelse” af dokumenter

 • [BF4-425] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere fik beskeden ”Dokument kan ikke eksporteres, da kontering ikke stemmer” ved eksport,
  selvom konteringen stemte

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • [BF4-400] Mulighed for at sætte dato for periodeluk, så fakturaer før denne dato ikke kan eksporteres til ERP-systemet (kontakt FutureLink)

 • [BF4-401] Automatisk oprettelse af konteringslinjer på baggrund af varelinjer (kontakt FutureLink)

 • [BF4-406] Skrives en værdi i et konteringsfelt og findes i listen, vælges denne, selvom den ikke er markeret i listen

 • [BF4-408] Slettes en værdi i konteringen med [Delete], forbliver værdien slettet

 • [BF4-409] Bruges F2 i kontering til at redigere en dimension, kan det vælges, om cursoren sættes efter teksten (standard), eller om hele teksten markeres (kontakt FutureLink)

 • [BF4-362] Mulighed for at fjerne en bruger fra flowprofiler, hvis brugeren deaktiveres

 • [BF4-385] Historik opdateres med det samme, når der vedhæftes en fil til et dokument

 • [BF4-390] Mulighed for at gemme eksport til Excel (dokumenter) i en fil

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

Vi har skiftet den gamle kontering ud og lavet en ny.
Dette åbner op for en masse muligheder, som ikke lå i den gamle.

I store træk fungerer den på samme måde, som den gamle, så vær ikke nervøs.

Den nuværende, som I kender den:

Den nye kontering:

I første omgang er følgende med i den nye kontering:

 • Type-ahead direkte i listefelter

  • I stedet for at skulle have en søgeboks frem, er det nu muligt at skrive direkte i felterne, hvor der kommer en liste frem med forslåede resultater.
   Det er muligt at søge efter både fx kontonr. og -navn.

 • Varelinjer

  • Vi har tilføjet en fane, hvor det er muligt at se og redigere informationer afløftet fra fakturaens varelinjer
   Kontakt FutureLink for opsætning

 

 • Kørselsafregning

  • Vi har tilføjet en fane, hvor det er muligt at se data registreret på kørselsafregningen
   Kontakt FutureLink for opsætning

BatchFlow

 • [BF4-369] Integration til November First

 • [BF4-363] Brugeren præsenteres for en fejlbesked, hvis dokumenter med en ikke-flytbar flowstatus forsøges flyttet til andet selskab

 • [BF4-356] Tilføjet tjek på, om en Pleo-ejer allerede er tilknyttet en anden bruger, når vedkommende tilføjes

 • [BF4-346] Rettet fejl i Pleo-opsætning på brugeren, hvis hverken bruger eller flowprofil var valgt

 • [BF4-361] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at min. antal godkendere ved dokumenter sendt til brugere i Out of Office, ikke trådte i kraft

 • [BF4-366] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at godkendelse ikke kunne startes på et dokument, der allerede var under godkendelse

 • [BF4-368] Rettet fejl, så alle vedhæftninger til et dokument ikke kommer med ved brug af print, gem og send mail

 • [BF4-382] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at passwords ikke kunne nulstilles, hvis sproget var sat til andet end DK

 • [BF4-383] Rettet fejl, hvor nogle brugere i bestemte situationer, ikke fik lov til at ændre deres password efter nulstilling

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-85] Se godkendelsesstatus på dokumenter i Arkiv, og filtrér på status

 • [BF4WEB-79] Konteringslinjer bliver automatisk gemt, når et dokument godkendes

 • [BF4WEB-84] Åben konteringslinje gemmes og valideres, når en ny konteringslinje oprettes, og restbeløb opdateres korrekt

 • [BF4WEB-77] Fjernet ”datobegrænser” fra Indbakken, så alle dokumenter vises

 • [BF4WEB-78] Antal noter i oversigten bliver opdateret korrekt

 • [BF4WEB-76] Opdateret validering af obligatoriske felter i konteringen

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchTravel

 • [BC4-136] Se personligt arkiv i Capture, som viser alle tidligere indsendte kvitteringer – med samme søgefunktionalitet som i BF4 Web
  Vi tilføjer også status (sendt, under godkendelse, godkendt og afvist), så du kan følge med i, hvor langt kvitteringen er i processen

BatchFlow

 • [BF4-330] Mulighed for at flytte fakturaer på tværs af selskaber (kontakt FutureLink)

 • [BF4-268] Tilføjet ”Glemt password?”-knap til login-vinduet

 • [BF4-212] tmp.zip-filer slettes ved opdatering af klienten

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 BatchTravel

 • [BT4-66] Mulighed for at definere obligatoriske felter i Capture
  Det er nu muligt selv at vælge, hvilke dimensionsfelter, der skal være obligatoriske for brugere at udfylde i Capture
  Det er også muligt at definere, hvilke standardfelter, der skal være obligatoriske (kontakt FutureLink)

 • [BF4-120] Mulighed for at vælge flowprofil som næste godkender

 • [BT4-326] Opdateret design ved vedhæftning af kvittering på faktura

 • [BT4-120] Mulighed for at vedhæfte alle brugeres kvitteringer på faktura (hvis slået til)

 Pleo

 • [PLEO-8] Mulighed for at tilføje flere Pleo-ejere til én bruger

 • BF4-219] Tilføjet knap til sletning af konteringslinjer

 • [BF4-243] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at fakturaer ikke blev sendt korrekt ud i ”masterflow”

 • [BF4-241] Fjernet menupunkterne Avanceret, Oversæt, Rapporter og Jobs fra menuen Administration

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow

 • [BF4-244] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at hvis en faktura oversteg prokura for beløbsgodkender,
  blev det endelige godkendelsesflow ikke startet korrekt, da ejeren ikke blev sat 

 • [BF4-212] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at brugerkortet ikke blev loaded korrekt

 • [BF4-163] Rettet fejl, hvor markering af tjekbokse ikke opdaterede dokumenter korrekt

 • [BF4-191] Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at Settings.xml filen blev korrupt efter genstart,
  hvis der var opdateringer til klienten

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

BatchFlow Web

 • [BF4WEB-44] Afvises en faktura, skal der tilføjes en note, hvis konfigurationen er sat i BatchFlow4

 • [BF4WEB-52] Faktura eksporteres automatisk til ERP-system efter godkendelse, hvis denne konfiguration er sat i BatchFlow4

 • [BF4WEB-52] Brugeren skal skifte password ved login, hvis ”Skift password ved næste login” er sat

 • [BF4WEB-53] Optimeret valg af værdier i dropdown-lister i konteringen

 • [BF4WEB-51] Optimeret type-ahead-søgning i dropdown-lister i konteringen

 • [BF4WEB-41] Optimeret validering på felter i konteringen

 • [BF4WEB-39] Rettet fejl, hvor faktura/kreditnota uden forfaldsdato ikke blev vist korrekt

 • [BF4WEB-55] Rettet fejl, hvor faktura/kreditnota uden kreditor eller fakturanummer ikke blev vist korrekt

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • [BF4-144] Importer bilag fra Pleo
  Importer information og kvitteringer på køb foretaget på medarbejdernes Pleo-kort

 • [BF4-111] Velkomstmail til nye brugere
  Nyoprettede brugere modtager nu en mail med logininformationer

 • [BF4-140] 4K-optimering

 • [BF4-138] Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at programmet lukkede under oprettelse af en ny skabelon med kontering

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • Hastighed og performance
  Vi har været i motorrummet af BatchFlow4 for at optimere den generelle hastighed/performance ved brug af programmet.

 • Forberedelse til 4K
  Vi er løbende i gang med at optimere BatchFlow4 til at kunne vises korrekt på en 4K-skærm med skalering.

 • [BF4-84] – Pauseskærmen er fjernet

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • [BF4-25] – Optimeret filtersøgning
  Nyt søgevindue til at søge dokumenter frem på værdier i flere hovedfelter samt angive intervaller i specifikke felter
  Kontakt vores Salgsafdeling for at høre mere på salg@futurelink.dk

 • [BF4-24] - Sendes flere fakturaer på mail, vedhæftes PDF-filerne enkeltvis med DocId som filnavn

 • [BF4-58] - Tilføjet flere genveje til datoer i datofelter – se tooltip i datofeltet

 • [BF4-57] - Brugere kan slette egne noter fra Indbakken, Administrator kan slette alle note

Administrator kan sætte dette som rettigheder på de respektive mapper/profiler

 • [BF4-88] - Omdøb navn på vedhæftede filer

 • [BF4-89] - Hovedfelter bliver røde, hvis kreditornavn eller -nummer ikke eksisterer
  Kontakt FutureLink for at få konfigureret en anden farve

 • [BF4-39] - Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at de ikke kunne skrive ”j” i søgefelter

 • [BF4-86] - Rettet fejl som gjorde, at nogle brugere oplevede, at programmet lukkede, når låste dokumenter blev sendt i flow

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • [BF4-4] - Optimering af datofelter
  Vi har lavet et nyt datofelt, som gør det meget nemmere at indtaste faktura- og forfaldsdato.
  Brug fx ”d” for dags dato, ”f” for første dag i indeværende måned, ”l” for sidste dag i indeværende måned.
  Det nye datofelt understøtter datoformaterne dd-mm-yyyy (ved dansk sprogvalg) og mm-dd-yyyy (ved engelsk sprogvalg).

 • [BF4-32] - Vedhæft kvittering til konteringslinje
  Det er nu muligt at vedhæfte en fil på en konteringslinje. I nedenstående eksempel vises et nyt ikon, som

  • giver mulighed for at vedhæfte en fil til konteringslinjen (papirklips)

  • giver mulighed for at se den vedhæftede fil (øje)

 • [BF4-11] - Konfiguration som angiver, om et dokument automatisk skal eksporteres, når det er endeligt godkendt
  Kontakt FutureLink for at få aktiveret denne funktion

 • [BF4-7]   - Konfiguration som angiver, om en faktura flowes automatisk, når der vælges en skabelon
  Kontakt FutureLink for at få aktiveret denne funktion

 • [BF4-60] - Tilføjet "sidste" og "første" side knap i dokumentvisning

 • [BF4-10] - Tilføjet revisionsspor ved send eller gem faktura

 • [BF4-3]   - Optimeret "søge"-hovedfelt

 • [BF4-5]   - Optimeret import af bilagsnummer, så det ikke bliver overskrevet, hvis en bruger er inde på dokumentet

 • [BF4-36] - Optimeret valg af skabelon, så den korrekte skabelon vælges med tastatur

 • [BF4-55] - Optimeret flow, så der ikke kan startes flow med inaktive brugere i

 • [BF4-42] - Forbedring til beløbsgodkender

 • [BF4-52] - Skjul deaktiverede skabeloner i menuen

 • [BF4-53] - Konteringslinjer fra skabeloner bliver nu oprettet med system-bruger

 • [BF4-54] - Konteringslinjer fra skabeloner bliver nu oprettet med dato for tilføjelse af skabelon

 • [BF4-8]   - Vælges "Ændre password ved næste login", bliver antal forkerte forsøg nulstillet

 • [BF4-12] - Kun bogholdere kan se fakturaer på en kreditor på Kreditorkortet

 • [BF4-48] - Fjernet knap - Åben miniature

 • [BF4-51] - Fjernet knap - Find dubletter

 • [BF4-56] - Flyttet "Vis dokument" fra Naviger-menu til Fakturavisning-toolbar

 • [BF4-40] - Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede, at beløbsgodkenderen ikke fungerede korrekt

 • [BF4-44] - Rettet fejl, hvor print af OIO/HTML skærer marginerne af

 • [BF4-59] - Rettet fejl, hvor kolonneindstillinger ikke gemmes korrekt

 • [BF4-9]   - Rettet fejl, hvor nogle brugere oplevede øredifference i konteringen ved brug af feltudregning

 • [BF4-39] - Rettet fejl, hvor valutakoden blev fjernet, hvis en kreditor blev fjernet fra et dokument

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer

 • Nyhed: Manuelt flow
  Send fakturaer til en eller flere personer i et manuelt flow uden på forhånd at have oprettet en flowprofil
  Kontakt vores Salgsafdeling for at høre mere på salg@futurelink.dk

 • Optimeret beregning af antal af bilag i profiler (mapper)Hurtigere skift mellem mapper

 • Diverse fejlrettelser og optimeringer