Dashboard

Dashboard er tilgængelig for brugere, der er medlem af grupperne Bogholder eller Administrator

Dashboard-menuen viser en række rapporter, som giver indblik i data i BatchFlow. De kan bruges til optimering og overblik over data på tværs af selskaber.

Forbrug: Dokumenter

Denne rapport bruges til se forbrug på tværs af selskaber, eller på udvalgte selskaber.
Rapporten viser forbrug fordelt på dokumenttype (faktura, rejseafregning m.fl.).

Forbrug: Capture

Denne rapport bruges til se forbrug på tværs af selskaber, eller på udvalgte selskaber.
Rapporten viser forbrug fordelt på, hvordan dokumenterne er kommet ind i systemet. Der vises også antal af varelinjer og antal tofaktorgodkendelser (sendte SMS’er).

Kreditorer: OIO-optimering

Denne rapport bruges til at optimere kreditorer, og få flere til at sende i OIO.

Rapporten viser:

  • Fordeling (%) af kreditorer der sender i OIO og PDF

  • %-fordeling af kreditorer, som sender i PDF, der kan sende i OIO

  • Liste af kreditorer, der sender i PDF, der kan sende i OIO

    • Kreditornavn

    • Hvor mange fakturaer, der er modtaget fra denne kreditor

    • Hvor mange % disse fakturaer udgør af det samlede antal fakturaer modtaget i perioden

Brug listen til løbende at optimere kreditorer, så flere sender i OIO. Dette sikrer, at afløftningen af data altid er korrekt.

Rapporten viser data fra dags dato og et år tilbage.