Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Denne funktionalitet er ikke standard. Kontakt Futurelink for at få det opsat.

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7
typeflat


Selektiv kontering er ekstra opsætning man kan lave for at begrænse kontoplanen og dimensioner (afdeling, projekt, mm.) på gruppe-niveau i BatchFlow.
Der kan være flere årsager til at man gerne vil begrænse listen:

  • Hvis ikke alle brugere skal kunne se alle værdier pga. interne årsager

  • For at gøre det nemmere for brugerne at kontere, så de har ikke har 400+ konti at vælge imellem

  • Begrænse konti og afdeling på gruppe-niveau for at reducere fejlkonteringer

Grupper til selektiv kontering

Når man begynder på selektiv kontering i BatchFlow anbefaler vi at oprette nye grupper til formålet.
Årsagen til dette er at standardgrupperne (Godkendere, administrator, fælles gruppe mm.) giver en række rettigheder i BatchFlow, så oftest skal de fleste brugere være medlem af disse.

Hvis man opretter nye grupper, kan man let tilføje og fjerne brugere for at give dem specifikke konti og dimensioner uden at påvirke den daglige brug af BatchFlow.

Hvis man er medlem af flere grupper med selektiv kontering får man konti og dimensioner fra alle de grupper man er medlem af. Eksempelvis:
Gruppe A giver adgang til Konto 1000 og 1002
og Gruppe B giver adgang til Konto 2007 og 2008

Hvis man er medlem af både gruppe A og gruppe B kan man se alle 4 konti

Opsætning

1. Opret eller vælg en gruppe til formålet fra Administration → Sikkerhed → Grupper

Image RemovedImage Added


Opret en gruppe ved at klikke på plusset.


Eller rediger en eksisterende ved at klikke på blyanten.

2. Naviger til “Kontering”-fanen

Hvis du ønsker at brugere i denne gruppe skal kunne se alle konti og dimensioner, kan du blot sætte flueben i “Brug ikke selektiv kontering”

Note

Hvis en bruger er medlem af en eneste gruppe med fluebenet “bruge ikke selektiv kontering”, kan brugeren se alle konti og dimensioner, selvom brugeren også er medlem af gruppe der begrænser listerne.


3. Sæt flueben i de dimensioner og konti som brugerne i gruppen skal have adgang til i konteringen.
Du kan bruge “Vælg alle” og “Fravælg alle” til hurtigt at tilføje eller fjerne alle værdierne.

Tip

Det er muligt kun at have selektiv kontering på fx én dimension eller kun kontoplan. Kontakt Futurelink hvis I ønsker flere eller færre værdier i selektiv kontering.


4. Klik OK når du er færdig med at vælge de ønskede værdier.

5. Tilføj brugere til gruppen fra medlemmer-fanen. Næste gang brugeren logger ind, vil de have begrænset visning i konteringen.