Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eller denne, hvis du mangler at udfylde et obligatorisk felt

...

Konteringsskabeloner

- Information til konteringsskabeloner er lige på trapperne -Hvis man bruger den samme kontering meget, kan man oprette konteringsskabeloner på kreditor-niveau, som man så kan vælge næste gang man får en faktura fra samme kreditor. På den måde slipper man for at skulle oprette den samme kontering gang på gang.

Opret konteringsskabelon

Når man har en konteringsskabelon man gerne vil gemme, klikker man på gem konteringsskabelon

...


Så giver man skabelonen et signende navn og vælger om den skal huske beløbet på skabelonen.
Hvis man bruger beløb gemmer den beløbene og udfylder automatisk beløbsfeltet.
Hvis man ikke bruger beløb påfører den fakturaens beløb på øverste linje, og så kan man manuelt fordele beløbet såfremt der er flere linjer.

...

Redigering og sletning af konteringsskabelon

Hvis man gerne vil se eller redigere en eksisterende skabelon klikker man på vælg skabelon

...


Herefter udvider man den ønskede skabelon og klikke på blyants-knappen.
Blyanten ud for navnet redigerer navnet på skabelonen og om man ønsker at bruge beløb.
Blyanten ud for konteringen åbner for at redigere konteringen.

...

Hvis man ønsker at slette skabelonen trykker man blot på den røde skraldespands-knap.