Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På din brugerprofil har du blandt andet mulighed for at rette dine informationer, skifte kodeord, samt sætte dig “Out-of-Office”.

Brugerprofilen tilgås ved at klikke på bruger-ikonet.

...

Log-ind

Dit log-ind er din mailadresse og kan ikke skiftes. Hvis du er blevet oprettet med en forkert mailadresse bedes du kontakte din bogholder eller BatchFlow administrator.Skift navn

Du kan skifte dit navn fra Navne-feltet, hvis du fx har fået nyt efternavn eller har skiftet navn

...

E-mail

Den daglige adviseringsmail og nye kodeord sendes som standard til dit login, men hvis du gerne vil modtage disse på en alternativ mail-adresse kan det rettes i E-mail feltet.

...

Du har også mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev med webinarer og nye funktioner ved at klikke på mail-ikonet

...


Sikkerhed og Kodeord

Du kan skifte dit eksisterende kodeord ved at indtaste dit nuværende kodeord, indtaste dit nye kodeord og klikke gem. Du kan også skifte dit kodeord ved at bruge “Glemt kodeord”-knappen fra login-siden.

...